top of page

Wil je deel uitmaken van ons Team?

Als vrijwilliger werken voor Minasto Event Support heeft voordelen.
* Blijf steeds op de hoogte over de activiteiten waaraan wij meewerken.
* Leer nieuwe mensen kennen en breid je netwerk uit.
* Maak deel van het event team tijdens grote evenementen.
* Wordt lid van een toffe bende! 

Neem contact
op met ons (0491 174853) of stuur een mail naar: info@minasto-event-support.com

Signaalgevers / Stewards

Ben je tussen de 18 en de 78 jaar oud en heb je zin voor verantwoordelijkheid, dan beschik je alvast over de basis- voorwaarden om seingever te worden.

Als signaalgever ben je onmisbaar bij de organisatie van een wedstrijd op de openbare weg. Je staat gedurende de wedstrijd zowel in voor de veiligheid van de sporters en de toeschouwers als voor de veiligheid van de andere weggebruikers.

De taak van een seingever bestaat erin het verkeer stil te leggen wanneer de wedstrijd in aantocht is, vanaf het voorbijrijden van de wagen met de rode vlag (openingswagen) tot de passage van de groene vlag (sluitingswagen). 

Wat wordt van een seingever verwacht?
* Aanwezig op de locatie, minstens 30 min. voor de aanvang van de wedstrijd of
de passage van de sporters op zijn aangewezen punt staat en er blijft tot het einde van de wedstrijd.
* Correct optreedt (hij mag bijvoorbeeld het verkeer niet nutteloos ophouden).
* Dat hij zich NIET schuldig maakt aan drankmisbruik.
 

Bevoegdheid van de seingever.
 
Deze bevoegdheid begint bij het naderen van de wagen met de gevarendriehoek A51, met onderbord "WEDSTRIJD" tot de wagen met de groene vlag voorbij is. Deze bevoegdheid is volgens de wet vastgelegd.
 
De seingever is bevoegd om het verkeer tijdig en op hoffelijke wijze staande te houden. Hij weet de bedoelingen van de andere weggebruikers goed in te schatten.
Na passage van de groene vlag, dient hij onmiddellijk de weg vrij te geven. Hier houdt zijn opdracht dan ook op en dient de seingever zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels.
De seingever heeft niet de bevoegdheid het verkeer te regelen.
 
Uitrusting van de seingever
 
Een goede seingever beschikt steeds over de nodige uitrusting voor hij de baan opgaat.
De basisuitrusting van een seingever bestaat uit:
  • een reflecterend jasje,
  • een armband met de nationale driekleur en het opschrift "seingever" 
    (duidelijk zichtbaar te bevestigen aan de linker bovenarm),
  • een verkeersbord C3 ("spiegelei"),
  • een dosis gezond verstand en een portie verantwoordelijkheidszin.
 
 
Verzekering
 
Als seingever ben je gedekt voor je burgerlijke aansprakelijkheid door de bondspolis van de KBWB in hoedanigheid van medewerker aan de organisatie van wielerwedstrijden en -meetings.
Tijdens de uitvoering van de opdracht zijn de gevolgen van fouten en nalatigheden dus ten laste van FORTIS-AG, indien zij betrekking hebben op de vervulling van de rol van seingever.
 
Interesse?
Contacteer ons voor meer informatie.

Event medewerkers

Event medewerkers voor (sport)evenementen. Je kan ingezet worden voor diverse taken als scanning, onthaal, bevoorrading, sampling, bewaking van materiaal,...

Logistiek

Medewerkers
voor de logistieke ondersteuning.

- afpeilen parcours

- plaatsen van borden

- plaatsen van nadars

- ophangen van spandoeken

- ...

bottom of page