top of page

Veiligheidscoördinator

Minasto Event Support neemt de taak op zich als veiligheidscoördinator.

Wij helpen je met de volgende taken.
Verbinding verzekeren tussen organisator en:

 

Administratieve overheden

* Provinciebesturen 
* Gemeentebesturen

 

Politie

* Federale Politie 
* Lokale Politie 

Andere

* Agentschap Wegen en Verkeer 
* NMBS 
* KBWB / WBV 

Federale Politie

* Coördinatievergadering bij de DirCo 
* Spoorwegpolitie i.v.m. passages aan de overwegen 
* Luchtvaartpolitie - inzet heli 
* Wegpolitie - escorte 
   - Simultane verkenning 
   - Inventarisering kritieke punten (gele vlag) 
   - Bepaling rijrichting ronde punten en aanduiding hiervan 
   - Voorbereiden gezamenlijke briefing voor de mobiele signaalgevers

Lokale Politie

* Overleg en vergadering politiezones doortocht 
* Het maken van afspraken voor: 
   - afleidingen op het parcours 
   - gebruik van alternatieve routes door mobiele signaalgevers 
   - VIP-gebeuren (reisweg voor de bussen, veiligheid langs reisweg, nadars)

Agentschap Wegen en Verkeer

Toestand van het wegdek en eventuele herstellingen 
Wegomleidingen ingevolge wegenwerken 
Wegnemen van paaltjes, bloembakken 

 

NMBS

Uitwisseling gegevens doorkomsturen treinen en wielerwedstrijd 

KBWB

Last minute informatie aan "radio-tour" betreffende problemen en/of
omleidingen op de reisweg

Vóór de wedstrijd

* Bijwonen en voorbereiden vergaderingen 
* Inventarisatie van inzet personeel (stewards, signaalgevers) en
   middelen (koorden, nadars)     op hellingen, plaatsen aangeduid door de politie. 
* Voorbereiding en praktische uitwerking alternatieve routes voor de mobiele signaalgevers 
* Opstellen consignes voor de volgers 
* Bijwonen veiligheidsbriefing (1 uur vóór de start) 

Tijdens de wedstrijd

* Vooraan in de wedstrijd 
   Nazicht afspraken qua beveiliging (kritieke zones), plaatsing signaalgevers 
* Assisteren bij afleidingen 
* Controle van de opstelplaatsen van fotografen.

Na de wedstrijd

* ASAP debriefing met mobiele signaalgevers 
* Evaluatie wedstrijdbeelden 
* Evaluatievergaderingen bijwonen 
* Lessen trekken en bijsturen voor de toekomst 

bottom of page